być [zostać, znaleźć się] poza nawiasem społeczeństwa


być [zostać, znaleźć się] poza nawiasem społeczeństwa
być [zostać, znaleźć się] poza nawiasem społeczeństwa {{/stl_13}}{{stl_7}}'być odsuniętym od społeczeństwa, być odrzuconym, wzgardzonym przez społeczeństwo, zwykle z powodu nikczemnego zachowania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Alkoholicy znajdują się poza nawiasem społeczeństwa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • znaleźć się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}znajdować się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}znaleźć się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IXe, znajdę się, znajdzie się, znajdź się, znaleźć sięlazł się, znaleźć sięleźli… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zostać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zostawać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zostać II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IVc, zostaćstanę, zostaćstanie, zostaćstań {{/stl 8}}{{stl 7}} występuje jako łącznik w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawias — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. nawiassie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znak graficzny w postaci dwóch łuków oddzielający od reszty tekstu wyrazy lub zdania wtrącone, uzupełniające treść, dopowiedzenia …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • społeczeństwo — n III, Ms. społeczeństwowie; lm D. społeczeństwoeństw «ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach, wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta itp.» Społeczeństwo… …   Słownik języka polskiego

  • społeczeństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. społeczeństwowie {{/stl 8}}{{stl 7}} historycznie ukształtowany zbiór ludzi połączony kompleksem stosunków wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; potocznie: ogół obywateli… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień